English首页
logo 2020-07-02 18:39:10(星期四)

為保障持有中獎彩票(有效期60日)貨現金券(有效期180日)人士的利益,本會決定延長有關彩票或現金券的有效期

下期攪珠
 • 2020/217 CNY
 • 2020年08月04日
 • 晚上 09:15
運財號碼
 • 38
 • 42
 • 13
 • 25
 • 49
 • 20
 • 10
 • 22
 • 14
 • 04
 • 19
 • 32
 • 24
 • 18
 • 11
 • 47
 • 39
 • 23
 • 02
 • 48
 • 05
 • 16
 • 36
 • 12
上期攪珠
 • 攪珠期數:2020/216
攪珠結果3206 13 28 37 16 +36
 • 獎項每注獎金中獎注數
 • 頭 獎$32,616,2652.5
 • 二 獎$2,124,5245.0
 • 三 獎$85,550289
统计